CodWell

JAVA felsőfokon

A New Item

A Rational Unified Process (RUP) egy iteratív, architektúra központú szoftverfejlesztési módszertan, melyet általában nagyméretű projektjeinknél használunk.

A módszertan lényege, hogy a fejlesztés folyamatát fázisokra, majd kisebb egységekre, iterációkra és munkafolyamatokra bontjuk. A fő fázisok a következők:

  • vizsgálati fázis

  • kidolgozási fázis

  • létrehozási fázis

  • átállási fázis

Minden fázis végén egy mérföldkőhöz érkezünk, ez a milestone, ekkor vizsgáljuk meg, hogy elértük-e kitűzött célt, és döntünk a további lépésekről, folyamatokról. A projekt méretéből adódóan az iterációk is egy önálló fejlesztési ciklust jelentenek, ezért az iterációk végén működő alkalmazásokat kapunk. Minden iterációval tovább bővül a rendszer, így a teljes rendszer összes funkciója csak a projekt végére lesz kész ellentétben a SCRUM megközelítéssel.

A RUP módszertan révén a komplex szoftverfejlesztések egyszerűbben kezelhetők, jobban átláthatók, továbbá nagy előnye, hogy segít beazonosítani és csökkenteni a fejlesztés során jelentkező kockázatokat, ezáltal költségeket is szinten tartja.