CodWell

JAVA felsőfokon

Tesztelés

Tesztelés nélkül nincs jó informatikai rendszer. A tesztelés az adott alkalmazás helyességét, teljességét, biztonságát és minőségét vizsgálja, a tesztelés eredménye pedig a megbízhatóan, hiba nélkül működő rendszer.

Saját fejlesztésű szoftvereink tesztelése mellett vállaljuk informatikai rendszereinek funkcionális, integrációs és terhelési tesztelését.

A funkcionális tesztek célja a rendszer működésének logikai, tartalmi szempontú feltérképezése, a követelmények és a tényleges működés közötti eltérések, működési hibák felderítése. A tesztelés során a rendszer válaszait tételesen vetjük össze a tesztesetekben definiált elvárt válaszokkal.

Integrációs teszteléskor azt vizsgáljuk, hogy a rendszer megfelelően együttműködik-e az általános informatikai környezettel, az infrastruktúraelemekkel és a kapcsolódó alkalmazásokkal.

A terhelési teszt egyik fajtája a mennyiségi teszt, amely arra szolgál, hogy a rendszer az éles működés során képes-e megfelelően kezelni a várható felhasználói interakció-, adat- és szolgáltatáskérés-mennyiséget. Stressz tesztelésekor azt nézzük, hogy viselkedik az alkalmazás, ha a vártnál nagyobb az interakció-, adat- és szolgáltatáskérés-mennyiség, a teljesítményteszt során pedig azt vizsgáljuk, hogy a program teljesíti-e a specifikációban meghatározott konkrét teljesítményértékeket, mint például válaszidő, áteresztő képesség…stb.